Knjigovodstvene usluge

Vršimo knjigovodstvene usluge za:

Društva s ograničenom odgovornošću, obrtnike, sve vrste ustanova, razne udruge i neprofitne organizacije
registrator

Usluge za društva s ograničenom odgovornošću

• vođenje glavne knjige
• analitički salda konti, otvorene stavke
• obračun PDV-a
• vođenje poreznih evidencija
• evidencija i praćenje dugotrajne imovine odnosno osnovnih sredstava
• evidencija kratkotrajne imovine
• izrada bilanci na traženje klijenata
• vođenje blagajne
• obračun plaća
• obračun ugovora o djelu i autorskih honorara
• izrada godišnjih financijskih izvještaja (bilanca,račun dobiti i gubitka, bilješke) i poreznih izvještaja
• izrada zahtjeva za kredite (garancije) kod poslovnih banaka
• na posebno organiziranim sastancima dajemo porezne i poslovne savjete
Obrti računovodstvo Split

Usluge za obrtnike

• knjiga primitaka i izdataka
• popis dugotrajne imovine
• evidencija o tražbinama i obvezama
• knjiga prometa
• knjiga URA
• knjiga IRA
• obračun plaća
• obračun ugovora o djelu i autorskih honorara
• na zahtjev klijenata radimo poslovne rezultate
• na posebno organiziranim sastancima dajemo porezne i poslovne savjete
Grafikon ustanove knjigovodstvo

Usluge za sve vrste ustanova

• vođenje glavne knjige
• analitički salda konti, otvorene stavke
• vođenje poreznih evidencija
• evidencija dugotrajne imovine odnosno osnovnih sredstava
• evidencija kratkotrajne imovine
• izrada bilanci na traženje klijenata
• vođenje blagajne
• obračun plaća
• obračun ugovora o djelu i autorskih honorara
• izrada godišnjeg financijskog izvještaja
• izrada zahtjeva za kredite (garancije) kod poslovnih banaka
• na posebno organiziranim sastancima dajemo porezne i poslovne savjete
udruge knjigovodstvo

Usluge za razne udruge i neprofitne organizacije

• vođenje glavne knjige
• analitički salda konti, otvorene stavke
• obračun PDV-a ukoliko je udruga prijavljena u sustav PDV-a
• vođenje poreznih evidencija
• evidencija osnovnih sredstava
• izrada bilanci na traženje klijenata
• vođenje blagajne
• obračun plaća
• obračun ugovora o djelu i autorskih honorara
• izrada godišnjeg financijskog izvještaja
• na posebno organiziranim sastancima dajemo porezne i poslovne savjete

Raspon naših usluga kreće se od pružanja korisnih savjeta i informacija o ideji o osnivanju tvrtke/obrta do prestanka odnosno likvidacije ili stečaja istog.

Prve razgovore (savjete) u tom smislu ne naplaćujemo. Početnicima dajemo popust na naše cijene.

Usluge obavljamo u našem vrlo kvalitetno informatički opremljenom poslovnom prostoru.

Pružamo usluge svih pratećih poslova koji nisu klasično računovodstveni kao što su platni promet putem internet bankarstva, obrada blagajne, putnih naloga i sl., obrada i priprema dokumentacije za banke i slične institucije.

Porezno savjetovanje je u cijenama naših usluga.

Navratite na razgovor. Za poslovno druženje i razgovor uz kavu uvijek imamo vremena.